جینټ جکسن لومړي ماشوم ته زیږون درې میاشتې وروسته د خاوند ویسام ال مانا څخه جلا کیږي

جینټ جیکسن د خپل لومړي ماشوم زیږون څخه یوازې درې میاشتې وروسته له میړه ویسام ال مانا څخه جلا شو ، یوې سرچینې ET ته تایید کړه ...